Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

อานุภาพ แสนใจ
การเชื่อมต่อไวไฟที่หอพักหญิงและหอพักชาย
by อานุภาพ แสนใจ - Monday, 4 September 2017, 12:41 PM
 





 
อานุภาพ แสนใจ
การตั้งค่าวินโดว์ 7 เพื่อล๊อคอินเข้าใช้งาน Acesspoint scphub_wifi
by อานุภาพ แสนใจ - Tuesday, 29 August 2017, 2:51 PM
 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

อานุภาพ แสนใจ
อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ใน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
by อานุภาพ แสนใจ - Wednesday, 29 March 2017, 11:16 AM
 
บุคลากรสามารถเข้าเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขั้นตอนแรกให้ Login เข้าสู่ระบบ(มุมบนขวาของหน้าจอ)โดยใช้ Username ที่ใช้ในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ Password คือ 12345678 หลังจากนั้นเลือก วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร 


Read the rest of this topic
(53 words)