ข่าวและประกาศ

อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ใน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
อานุภาพ แสนใจ
อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน สามารถเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ใน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
by อานุภาพ แสนใจ - Wednesday, 29 March 2017, 11:16 AM
 
บุคลากรสามารถเข้าเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ขั้นตอนแรกให้ Login เข้าสู่ระบบ(มุมบนขวาของหน้าจอ)โดยใช้ Username ที่ใช้ในระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ และ Password คือ 12345678 หลังจากนั้นเลือก วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร